ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 3

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 042-660008
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nasoke.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของเทศบาล Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโสก 
สำนักงานเทศบาลตำบลนาโสก
ลขที่ 205 หมู่ 13 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
View : 433