ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 18 มี.ค. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมว 18 มี.ค. 63 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 1195 18 มี.ค. 63 3
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 11 มี.ค. 63 7
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 9 มี.ค. 63 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนยกคันดินและลงดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร สายคำปลากั้ง ม.10 9 มี.ค. 63 4
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง ) 6 มี.ค. 63 4
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) 6 มี.ค. 63 6
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.16 สายบ้านนายสุวรรณ 3 มี.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 12 สายบ้านนายนา-นายสมจีน 3 มี.ค. 63 10
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายดงมีแฮง ม.8 3 มี.ค. 63 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.16 สายบ้านนายสุวรรณ 28 ก.พ. 63 8
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 สายบ้านนายนา-นายสมจีน 28 ก.พ. 63 6
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ม.7 27 ก.พ. 63 11
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกคันดินและลงดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร สายนาคำปลากั้ง ม.10 25 ก.พ. 63 9
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายดงมีแฮง หมู่ ๘ 25 ก.พ. 63 8
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 สายขึ้นวัดป่าหนองแคน 18 ก.พ. 63 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.9 17 ก.พ. 63 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในเขตตำบลนาโสก ม.10 14 ก.พ. 63 12
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ ๙ 13 ก.พ. 63 12
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ สายขึ่้นวัดป่าหนองแน 12 ก.พ. 63 15
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-58-0004 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63 12
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๑๐ 11 ก.พ. 63 11
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 63 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง 28 ม.ค. 63 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) 20 ม.ค. 63 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 20 ม.ค. 63 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 9 ม.ค. 63 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยสองแข้ง หมู่ 8 6 ม.ค. 63 19
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยอีโอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 62 26