ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 9 ม.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำห้วยสองแข้ง หมู่ 8 6 ม.ค. 63 1
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยอีโอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 62 5
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองกุดแข้ หมู่ 6 บ้านาโด่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 62 5
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 62 5
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขุดลอกหนองกุดแข้ หมู่ 6 บ้านนาโด่ 23 ธ.ค. 62 5
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองกุดแข้ หมู่ 6 บ้านนาโด่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 62 5
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 62 7
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสองแข้ง ตอนใต้ หมู่ 8 28 พ.ย. 62 30
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยอีโอ ม.9 27 พ.ย. 62 31
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 1195 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 62 14
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 62 29
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 62 22
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 62 11
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานแขวนข้ามห้วยทราย หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 62 21
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 62 23
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2562 จำนวน 628 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 62 37
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 62 17
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 13 สายสี่แยกโนนบุปผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 62 15
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562 7 ต.ค. 62 10
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( ผด.๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2 ต.ค. 62 28
เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ( ผด.๒ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2 ต.ค. 62 18
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 62 15
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย. 62 20
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่่ 4 สายบ้านนายคำนึง-ห้วยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 62 16
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวินิจ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 62 18
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 62 20
เรื่อง กำหนดรากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายหนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 62 24
เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 สายบ้านนายคำนึง-ห้วยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 62 19
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม จำนวน 75 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 62 19