ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางขุดลอกลำห้วยสองแข้ง หมู่ ๘ 24 ธ.ค. 62 9
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยกุดแข้ ม.6 16 ธ.ค. 62 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 5 มิ.ย. 62 80
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 สายขึ้นวัดป่าหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ย. 62 82
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 7 มี.ค. 62 126
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 มี.ค. 62 126
ประกาศเทศบาลตำบลนาโสก 26 พ.ย. 61 137
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2561 15 พ.ย. 61 145
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 13 พ.ย. 61 140
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 12 พ.ย. 61 146
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 7 พ.ย. 61 150
เรื่อง การใช้แผนบริหารงานพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 พ.ย. 61 141
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 61 147
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด 11 ก.ย. 61 158
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 6 ก.ย. 61 158
กำหนดการยื่นแบบและแสดงรายการเพื่อชำระภาษีของเทศบาลตำบลนาโสก 8 พ.ค. 61 173
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานของเทศบาล 28 ก.พ. 61 259
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 20 ก.พ. 61 306
ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 ก.พ. 61 272
ประกาศ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนาโสก 14 พ.ย. 60 415
ประกาศเทศบาลตำบลนาโสก เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 14 พ.ย. 60 255
ประกาศเทศบาลตำบลนาโสกเรื่องการกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 14 พ.ย. 60 258
แนะนำวิธีและขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560 2 มิ.ย. 60 339
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 0 -1957 272
เอกสารเผยเเพร่งานสาธารณะสุข2 0 -1957 147
เอกสารเผยเเพร่งานสาธารณะสุข1 0 -1957 149
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เทศบาลตำบลนาโสกตอบแบบสอบถามในการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปี งบประมาณ 2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 พ.ค. 2562 0 -1957 35