ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 25 พ.ค. 63 3
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 22 พ.ค. 63 8
ยกเลิกประกาศผู้ชยะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 8 พ.ค. 63 8
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาโสก 24 ม.ย. 63 23
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 832 มุกดาหาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 63 53
ประกาศราคากลางขุดลอกลำห้วยสองแข้ง หมู่ ๘ 24 ธ.ค. 62 58
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยกุดแข้ ม.6 16 ธ.ค. 62 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 5 มิ.ย. 62 118
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 สายขึ้นวัดป่าหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ย. 62 114
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 7 มี.ค. 62 160
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5 มี.ค. 62 163
ประกาศเทศบาลตำบลนาโสก 26 พ.ย. 61 165
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2561 15 พ.ย. 61 182
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 13 พ.ย. 61 164
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 12 พ.ย. 61 186
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 7 พ.ย. 61 176
เรื่อง การใช้แผนบริหารงานพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 พ.ย. 61 165
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 61 173
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด 11 ก.ย. 61 183
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 6 ก.ย. 61 184
กำหนดการยื่นแบบและแสดงรายการเพื่อชำระภาษีของเทศบาลตำบลนาโสก 8 พ.ค. 61 200
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานของเทศบาล 28 ก.พ. 61 283
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 20 ก.พ. 61 354
ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 ก.พ. 61 314
ประกาศ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนาโสก 14 พ.ย. 60 474
ประกาศเทศบาลตำบลนาโสก เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 14 พ.ย. 60 293
ประกาศเทศบาลตำบลนาโสกเรื่องการกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 14 พ.ย. 60 294
แนะนำวิธีและขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรือง ให้ออกดอกระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2560 2 มิ.ย. 60 386
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 0 -1957 318
เอกสารเผยเเพร่งานสาธารณะสุข2 0 -1957 172