อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

ชื่อโครงการชาวตำบลนาโสกมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะรู้วิธีการกำจัดขยะตามหลัก ๓Rs

ชื่อโครงการ “ชาวตำบลนาโสกมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะรู้วิธีจัดการขยะ ตามหลัก ๓Rs”                    ในวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาโสก  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จัง..... วันที่ 18 มิ.ย. 60 (ดูู 511)

โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไป ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไป ประจำปี ๒๕๖๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐... วันที่ 18 มิ.ย. 60 (ดูู 377)

โครงการสืบสาน ประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการสืบสาน ประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐ เดือนเมษายน  ๒๕๖๐ ... วันที่ 18 มิ.ย. 60 (ดูู 266)

โครงการฝึกอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ เดือนเมษายน  ๒๕๖๐ ... วันที่ 18 มิ.ย. 60 (ดูู 259)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาลตำบลนาโสก

ชื่อโครงการ      โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาลตำบลนาโสก                    ในวันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลนาโสก  อำเภอเมืองมุกดาหาร ..... วันที่ 18 มิ.ย. 60 (ดูู 464)

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบ ๖๐

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบ ๖๐ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ... วันที่ 18 มิ.ย. 60 (ดูู 258)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ... วันที่ 18 มิ.ย. 60 (ดูู 479)

โครงการฝึกอบรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โครงการฝึกอบรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙ ... วันที่ 18 มิ.ย. 60 (ดูู 354)

โครงการฝึกอบมคุณธรรม จริยธรรม วิปัสนากรรมฐาน ประจำปีงบประมาณ ๖๐

โครงการฝึกอบมคุณธรรม จริยธรรม วิปัสนากรรมฐาน ประจำปีงบประมาณ ๖๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ... วันที่ 18 มิ.ย. 60 (ดูู 305)

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ... วันที่ 18 มิ.ย. 60 (ดูู 289)