ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ : 10

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
ประกาศรับสมัครสอบ   6 ม.ค. 63 4
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   19 พ.ย. 62 15
เทศบัญญัติ งป.63   1 ต.ค. 62 33
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาโสก   22 ก.ค. 62 59
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)   3 ก.ค. 62 31
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562   13 มี.ค. 62 165
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 อัตรา   5 มี.ค. 62 57
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561   21 ธ.ค. 61 76
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   29 ต.ค. 61 114
เทศบัญญัติ งป.62   28 ก.ย. 61 155
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด   11 ก.ย. 61 103
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561   6 ส.ค. 61 125
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 (ตุ.ค.60 - มี.ค.61)   1 พ.ค. 61 134
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 (เม.ย. ถึง ก.ย.60)   13 ธ.ค. 60 181
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561   3 พ.ย. 60 164
เทศบัญญัติ งป.61   2 ต.ค. 60 246
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560   10 ส.ค. 60 28
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562   18 มิ.ย. 60 190
เทศบัญัติ 60   18 มิ.ย. 60 250
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561-2564)   1 ธ.ค. 59 79