ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ : 6

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563   12 มี.ค. 63 6
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563   25 ก.พ. 63 15
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563   6 ก.พ. 63 10
ประกาศรับสมัครสอบ   6 ม.ค. 63 11
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   19 พ.ย. 62 30
เทศบัญญัติ งป.63   1 ต.ค. 62 48
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลนาโสก   22 ก.ค. 62 101
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)   3 ก.ค. 62 43
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562   13 มี.ค. 62 189
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 อัตรา   5 มี.ค. 62 65
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561   21 ธ.ค. 61 83
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   29 ต.ค. 61 123
เทศบัญญัติ งป.62   28 ก.ย. 61 168
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด   11 ก.ย. 61 113
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561   6 ส.ค. 61 134
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 (ตุ.ค.60 - มี.ค.61)   1 พ.ค. 61 144
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 (เม.ย. ถึง ก.ย.60)   13 ธ.ค. 60 192
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561   3 พ.ย. 60 172
เทศบัญญัติ งป.61   2 ต.ค. 60 260
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560   10 ส.ค. 60 37
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562   18 มิ.ย. 60 200
เทศบัญัติ 60   18 มิ.ย. 60 264
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561-2564)   1 ธ.ค. 59 92